OPAL BUD Sp. z.o.o. | Profesjonalne czyszczenie rur i kanalizacji

Czyszczenie i serwis separatorów tłuszczu

Usługi czyszczenia i serwisowania separatorów tłuszczu

W ramach naszej działalności świadczymy usługi czyszczenia separatorów tłuszczu – zapobiegając przedostawaniu się tłuszczów do kanalizacji z obiektów gastronomicznych, przetwórstwa spożywczego oraz mięsnego, Separatory powinny być regularnie czyszczone i serwisowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , zakazane jest wprowadzanie do kanalizacji odpadów stałych, które mogą powodować obniżenie przepustowości rur, jak również odpadów płynnych niemieszających się z wodą. Przepisy na ten temat znajdziemy w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)