OPAL BUD Sp. z.o.o. | Profesjonalne czyszczenie rur i kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji Legionowo

Inspekcja TV kanalizacji Legionowo

Wykonujemy profesjonalną inspekcję TV (monitoring TV) kanalizacji, w celu ocenienia między innymi stanu technicznego rur. Czynności te pozwalają nam również na zlokalizowanie ewentualnych awarii oraz niedrożności, a także na dokładne sprawdzenie trasy przebiegu rur.

Do prac wykorzystujemy nowoczesny sprzęt ‒ kamery inspekcyjne, dzięki którym jesteśmy w stanie uzyskać świetny i wysokojakościowy obraz. Po skończonych czynnościach przygotowujemy raport dla klienta wraz z dokumentacją. Na nośniku zamieszczamy zapis z inspekcji TV.

Serwis oczyszczalni Legionowo

Przeprowadzamy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis oczyszczalni ścieków. Kontrolujemy poprawność pracy poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu, między innymi wykonujemy także serwis przepompowni.

Do naszych zadań należy też sprawdzenie wydajności pracy separatorów tłuszczów oraz substancji ropopochodnych. W przypadku wystąpienia awarii systemu lub też jego podzespołów dokonujemy napraw oraz wymieniamy części na nowe.

Czyszczenie kanalizacji ‒ przepychanie rur Legionowo

Oferujemy czyszczenie zarówno kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej oraz studzienek kanalizacyjnych. Do naszych zadań należy również przeczyszczanie wpustów ulicznych oraz osadników. W ramach prac wykonujemy czyszczenie ogólne dostępnych odcinków rurowych, usuwamy zatory, które blokują przepływ ścieków i  wycinamy korzenie zarastające rury.

Czyszczenie kanalizacji przeprowadzamy przy użyciu nowoczesnego sprzętu, czyli samochodu wyposażonego w  pompy wodne oraz ssącą, a także kilku głowic, które świetnie sprawdzają się do udrażniania różnych zatorów powstałych w rurociągach.