OPAL BUD Sp. z.o.o. | Profesjonalne czyszczenie rur i kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji Mława

czyszczenie kanalizacji i rur

Inspekcja TV kanalizacji Mława

Przeprowadzamy rzetelny monitoring TV rur kanalizacyjnych, dzięki któremu możemy sprawdzić drożność, wykryć ewentualne nieprawidłowości konstrukcyjne oraz nieszczelności. Tego typu prace pozwalają także uniknąć niechcianych awarii systemu.

Do czynności tych wykorzystujemy nowoczesne kamery inspekcyjne, które rejestrują obraz w wysokiej rozdzielczości, co znacząco ułatwia nam odczyt. Po skończonych pracach przygotowujemy klientowi raport oraz dokumentację z badania, na nośniku umieszczamy również pełny zapis z inspekcji.

Serwis oczyszczalni Mława

W ramach oferty zajmujemy się również profesjonalnym serwisowaniem oczyszczalni oraz wszystkich podzespołów, które wchodzą w skład systemu. Kontrolujemy poprawność pracy urządzeń, a w razie potrzeby wymieniamy poszczególne części na nowe lub też dokonujemy ewentualnych napraw.

Do naszych zadań należy również serwisowanie separowanych substancji ropopochodnych oraz tłuszczów. Czynności te wykonujemy, wykorzystując nowoczesny sprzęt.

Czyszczenie kanalizacji ‒ przepychanie rur Mława

Zajmujemy się czyszczeniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych oraz osadników. Do prac wykorzystujemy nowoczesne samochody, które wyposażone są między innymi w pompy wodne oraz pompę ssącą.

Przy użyciu kilku różnych głowic dokonujemy, między innymi czyszczenia ogólnego, usuwamy zatory, które blokują przepływ ścieków, wycinamy też korzenie zarastające rury. Ponadto, wywozimy piasek, żwir i inne materiały, zalegające na dnie kanału.